Newsletter

Newsletter #65 November 2021

Newsletter #64  Máj 2021

Newsletter #63 November 2020

Newsletter # Issue 62  Jún 2020

Newsletter #61 Marec 2020

Newsletter Issue # 1 vol.3   Január 2020

Newsletter Issue # 60    December 2019

Newsletter Issue #59 November 2019

Newsletter #58, Január 2019

Newsletter Issue #57, December 2018

 

 

Research Notes (Výskumné listy)

RESEARCH NOTES (Výskumné listy) Programu Baltickej Univerzity (BUP) predstavujú súhrn výskumných poznámok o výskumoch súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom z členských krajín BUP.

Cieľom listov je šíriť výsledky výskumu a šíriť poznatky o výskumných pracovníkoch a výskumných aktivitách v regióne Baltského mora. Prostredníctvom RESERACH NOTES sa dajú šíriť aj krátke informácie o voľno prístupných prácach uverejnených v časopisoch, či na stránkach.

V prípade záujmu o príspevok kontaktujte priamo Ulrika Klintberg (ulrika.klintberg@balticuniv.uu.se)

Research Notes Letter #2, Issue 1, 2019 (téma: Research & Innovation for a sustainable Baltic Sea Region)

Research Notes Letter 2, Issue 2, 2020 (téma: Research & Innovation for a sustainable Baltic Sea Region)

Research Notes Letter 3, Issue 3, 2020 (téma: Recent research from BUP Member Universities)

BUP Weekly


BUP Weekly

Týždeň 22, 2022    BUP weekly 22, 2022

Týždeň 33, 2021    BUP weekly 33, 2021

Týždeň 25, 2021    BUP weekly 25, 2021

Týždeň 23, 2021    BUP weekly 23, 2021

Týždeň 21, 2021    BUP weekly 21, 2021

Týždeň 20, 2021    BUP weekly 20, 2021

Týždeň 18, 2021    BUP weekly 18, 2021

Týždeň 16, 2021    BUP weekly 16, 2021

Týždeň 15, 2021    BUP weekly 15, 2021