Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre

Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre zastrešuje činnosť odborovej organizácie, ktorá  je tvorená fakultnými organizáciami a dielenskými organizáciami.

Fakultné organizácie
 • FO pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov
 • FO pri Fakulte biotechnológie a potravinárstva
 • FO pri Fakulte ekonomiky a manažmentu
 • FO pri Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 • FO pri Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva
 • FO pri Technickej fakulte
Dielenské organizácie
 • DO pri Slovenskej poľnohospodárskej knižnici a Centre informačných a komunikačných technológií pri SPU
 • DO pri Študentských domovoch SPU
 • DO pri Rektoráte SPU
Pracovné komisie pri Výbore Uo OZ PŠaV pri SPU v Nitre
 • Komisia pre prácu s deťmi
 • Kultúrna komisia
 • Rekreačná komisia
 • Komisia BOZP a PO
 • Športová komisia
 • Komisia pre spoločenské záležitosti

 

.