Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre (kopie)

Dokumenty - plán zasadnutí výboru

 

Časový a obsahový plán zasadnutí Výboru UO OZ PŠaV pri SPU
v Nitre v roku 2022

 

Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre

Dokumenty - plán zasadnutí výboru

 

Časový a obsahový plán zasadnutí Výboru UO OZ PŠaV pri SPU
v Nitre v roku 2019

 

Dokumenty - zápisnice