Nitrianske univerzitné dni 2022

V pondelok 25. apríla štartuje dvojtýždňový kolotoč podujatí Nitrianskych univerzitných dní 2022, ktoré každoročne organizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Čo pre vás organizátori pripravili tento rok? Môžete sa zapojiť do diskusií, súťaží či kvízov a vyhrať zaujímavé ceny. Nahliadnete do zákulisia folklórneho súboru Zobor, objavíte netradičné suroviny v gastronómii, vyskúšate si výrobu čokoládových praliniek či prípravu kávy.

Získate zaujímavé poznatky o umelej inteligencii, autonómnej mobilnej robotike, číselnom spracovaní obrazu, fotovoltaike v energetike a 3D digitalizácii.

Budete sa môcť zúčastniť na skríningových vyšetreniach, vyskúšať si prácu s externým defibrilátorom, pridať sa k darcom krvi či prebrať s odborníkmi svoj jedálniček.

Zistíte ako prebieha výcvik psov, vyskúšate si sokoliarstvo. zapojíte sa do tradičného pikniku v parku, ale aj do spoznávania univerzitného areálu či kvízov s Pasteurovcami.

Čaká na vás splavovanie rieky Nitry, séria kondičných tréningov pod vedením crossfitových trénerov, futbalový zápas, turnaj v plážovom volejbale, ale aj turnaj hráčov League of Legends.  

V rámci prvých spoločných kariérnych dní oboch univerzít sa môžete prihlásiť na zaujímavé workshopy a prednášky.

Nazrite do programu Nitrianskych univerzitných dní 2022 a staňte sa ich súčasťou.

Tešíme sa na vás.

Organizačný tím NUD 2022

PROGRAM plagát

PROGRAM text

 

Program Nitrianskych univerzitných dní 2022

 

25. 4. 2022 pondelok

Medzinárodná konferencia Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Roma in School
Cieľom konferencie je oboznámenie pedagógov výsledkami rovnomenného projektu na základe skúmania jazykového úzu rómsky hovoriacich detí v prostredí základných škôl. Projekt zahrňoval preskúmanie možnosti integrácie rómskych jazykových prostriedkov detí do jednojazyčného prostredia a učebných osnov základnej školy. Tento prístup spochybňuje tradíciu, ktorá spája školu s jednojazyčným a štandardizovaným spôsobom reči, a ktorá dodnes dominuje diskurzom vzdelávania v stredoeurópskom edukačnom priestore.
Čas a miesto konania: 10.00 – 18.00 h, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Dražovská 4, miestnosť D2
Zodpovedá: prof. Dr. habil. Ildikó Vančo, PhD. (Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF)

Loďky na rieke Nitra - PODUJATIE JE PRESUNUTÉ NA 4. MÁJA 2022
Preteky vo vodnom slalome na rieke Nitra. Príďte si zasúťažiť vo vodnom slalome. Slnko, teplo a voda – no neznie to krásne? Pridáme k tomu ešte niečo na osvieženie a deň ako vyšitý na zábavu, všakže? Sľubujeme príjemnú atmosféru, plte, paddleboardy, no neručíme za to, že sa nezamočíte! Akcia sa uskutoční, pre skvelé odštartovanie nového týždňa, v pondelok. Stretávka bude v hlavnej budove UKF, odkiaľ spoločne poputujeme k rieke. Študentské splavovanie Nitry je podujatie v rámci Nitrianskych univerzitných dní určené pre študentov a zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Je potrebné sa prihlásiť cez formulár pre získanie štartovacieho balíčka od nás. Tešíme sa na vás a vidíme sa pri vode! Viac informácií získate na facebookovom a instagramovom profile Študentského parlamentu UKF https://www.facebook.com/spukfnr a https://www.instagram.com/sp_ukf_nitra/
Čas a miesto konania: 12.00 – 16.00 h, hlavná budova univerzity → rieka Nitra
Zodpovedajú: Bc. Radoslav Kosťun, Sára Adamčíková, Peter Demo (Študentský parlament UKF)

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 24. 4. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Futbal Technikov
Halový futbalový turnaj študentov a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre.
Čas a miesto konania: 15.30 h, Centrum univerzitného športu (športová hala), ul. Čsl. armády 1
Zodpovedajú: Ing. Patrícia Feriancová (Študentský parlament TF SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD., (Útvar univerzitných služieb SPU)

Pasteur kvíz
Pasteur kvízy sú pre študentov už dva roky neoddeliteľnou súčasťou NUD, hoci iba v online priestore. Tento rok je konečne príležitosť zorganizovať kvíz aj prezenčne. Pre súťažné tímy sú opäť pripravené zaujímavé otázky z rôznych oblastí života.
Čas a miesto konania: 19.00 h, SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, Štúrova 3, (suterén)
Zodpovedajú: Ing. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Deň otvorených dverí s FS ZOBOR
Ste fanúšikom folklóru? Príďte sa pozrieť, ako vyzerajú tanečné, muzikantské alebo spevácke tréningy členov folklórneho súboru ZOBOR a nácvik programu v krojoch. Ak sa vám bude u Zoboristov páčiť, môžete sa pridať k ďalšiemu tréningu.
Čas a miesto konania: 19.00 – 21.30 h spoločenská miestnosť ŠD Mladosť (prízemie) a súborové priestory ŠD Mladosť (2. poschodie), Štúrova 3
Zodpovedajú: Ing. Ondrej Debrecéni, Ing. Kamila Ondrášová, PhD. (FS Zobor)


26. 4. 2022 utorok

Katedra zdravia – Podpora zdravia, výchova k zdraviu a prevencia ochorení
Podujatie je zamerané na zdravotno-výchovné pôsobenie uskutočňované pedagógmi a študentmi Katedry ošetrovateľstva, so zameraním na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v ochrane, podpore, prevencii najmä civilizačných chorôb (onkologické, srdcovo-cievne ochorenia, obezita, diabetes mellitus a pod.) a informovanosti o zdravom životnom štýle. Cieľom aktivity, vyplývajúcej z dokumentu WHO „Zdravie pre všetkých v 21. storočí“ je komunikácia pre zabezpečenie systému toku informácií tak, aby obyvatelia mali voľný prístup k primeraným a zrozumiteľným informáciám, ktoré napomôžu pozitívne ovplyvňovanie ich vedomostí, postojov a správania sa k svojmu zdraviu. V rámci podujatia študenti uskutočňujú praktické meranie krvného tlaku, tukov a cukru v krvi, celkový podiel tuku v organizme, BMI (Body Mass Index). Na základe nameraných hodnôt vo vzťahu k údajom ako vek, hmotnosť, pohybová aktivita, sú respondenti informovaní o výsledkoch. V prípade nameraných hodnôt, ktoré vybočujú z fyziologického rozmedzia, uskutočňujú študenti v spolupráci s pedagógmi poradenskú činnosť. Forma zdravotnej výchovy sa uskutočňuje nielen slovom ale i tlačenou formou, prostredníctvom informačných letákov s rôznym zameraním na prevenciu ochorení a na podporu a ochranu zdravia.
Čas a miesto konania: 9.00 – 12.00 h, Študentské centrum UKF, Dražovská 2 (areál Študentského domova Zobor)
Zodpovedajú: PhDr. Alica Slamková PhD, PhDr., Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Miroslava Lišková, PhD. (Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF)

Výcvik prinášania pri psoch
Výberová prednášku o kynológii.
Čas a miesto konania: 9.30 h, areál psiarne SPU, Tr. A. Hlinku 2
Zodpovedajú: Ing. Martin Fik, PhD., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Prezentácia špeciálneho výcviku psov - policajná kynológia a dogdancing
Čas a miesto konania: 10.30 h, areál psiarne SPU, , Tr. A. Hlinku 2
Zodpovedajú: Ing. Martin Fik, PhD., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Kynologický putovný pohár SPU
Súťaž zameraná na základný výcvik psov. Zapojiť sa môžu študenti a zamestnanci pozvaných univerzít a stredných škôl. Záujemcovia z radov širokej verejnosti sa môžu zúčastniť ako diváci. Pravidlá súťaže
Čas a miesto konania: 12.30 h, areál psiarne SPU, Tr. A. Hlinku 2 PLAGÁT
Zodpovedajú: Ing. Martin Fik, PhD., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Ako sústrediť pozornosť a plánovať čas?
Prezentačný workshop mediátora a kouča Petra Šveca v rámci Nitrianskych kariérnych dní 2022. Aj vy patríte k tým, ktorí odkladajú riešenie vecí na poslednú chvíľu a potom nestíhajú? Práve pre vás je určený tento workshop. Dozviete sa, ako si zorganizovať čas, ako si určiť priority a odfiltrovať, čo je naozaj dôležité a čo si zaslúži našu pozornosť. Zistíte tiež, ako sa vyhnúť prokrastinácii.
Čas a miesto konania: 13.30 – 15.00 h, SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, Štúrova 3, (suterén). Prihlasovací formulár
Zodpovedá: Mgr. Simona Belovičová, PhD., Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 25. 4. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Ako vie byť koučing užitočný pri rozhodovaní a stanovení cieľov?
Prezentačný workshop koučky a mediátorky Evy Račkovej v rámci Nitrianskych kariérnych dní 2022. Orientuje sa na oblasť rozvoja osobnostného potenciálu jednotlivcov aj tímov, pracuje s témami ako empatia, efektívna spolupráca, asertivita. Podporuje zavádzanie rešpektujúceho prístupu na školy a spolupracuje pri zavádzaní koučovacieho prístupu na vysoké školy. Vedie tréningy nenásilnej komunikácie podľa Rosenberga. Hostka: Martina Gajdošová. Prihlasovací formulár
Čas a miesto konania: 15.30 – 17.00 h, SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, Štúrova 3, (suterén)
Zodpovedá: Mgr. Simona Belovičová, PhD., Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU.

Tour de Nitra
Spoznajte Nitru v rekordnom čase! Chcete vedieť, čo sa oplatí vidieť v našom študentskom meste? Kde sa stretávajú študenti? Prihláste svoj tím a zapojte sa to Tour de Nitra! Trojčlenné tímy budú musieť v určenom čase (17.00 – 21.00) stihnúť navštíviť čo najviac určených lokalít. Na vybraných miestach ich budú čakať rozličné úlohy. Podmienkou pre úspešné splnenie úloh bude aj urobenie fotky celého tímu na určenom mieste. Víťazný tím bude odmenený. Viac informácií získate na facebookovom a instagramovom profile Študentského parlamentu UKF.
Čas a miesto konania: 17.00 – 20.00 h, mesto Nitra
Zodpovedajú: Mgr. Štefan Mikla, Mgr. Lenka Mrosková, Annamária Katarína Miklová, Dominik Sochor, Bc. Radoslav Kosťun (Študentský parlament UKF)

Fit tréning
Prihlasovanie e-mailom na lucia.civanova@uniag.sk do 25. 4. 2022
Čas a miesto konania: 17.00 – 18.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1 (malá telocvičňa)
Zodpovedá: Mgr. Lucia Civáňová, CUŠ SPU

26. – 27. 4. 2022 utorok – streda

Nitrianske kariérne dni 2022
Aj tento rok sa môžu nitrianski vysokoškoláci tešiť na Kariérne dni. Novinkou tohtoročného konceptu je, že pri ich plánovaní a realizácii spojili svoje sily obe nitrianske univerzity. Študentské centrum UKF v Nitre a Cowork centrum SPU v Nitre pripravili pre študentov oboch univerzít dva dni naplnené kvalitnými workshopmi, ktoré im pomôžu nadobudnúť praktické zručnosti a skúsenosti potrebné pre získanie dobrého zamestnania alebo naštartovanie úspešného podnikania.
Miesto konania: Študentské centrum UKF, Drážovská 2, Nitra a SuPerUni CoWORK centrum SPU Nitra, Internát Mladosť, Štúrova 3, Nitra
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Mgr. Ľubica Lachká (Oddelenie projektov UKF), Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD., Mgr. Simona Belovičová, PhD. (Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU)

 

26. – 28. 4. 2022 utorok – štvrtok

XIII. ročník Dní hispánskej kultúry
Tradičné podujatie Dni hispánskej kultúry organizuje Katedra romanistiky FF UKF v Nitre v spolupráci s OZ Romanistica Nitriensia, mestom Nitra, ako aj Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Pozvaní hostia si pre účastníkov pripravili zaujímavé prednášky na rôzne témy zo španielskej a hispanoamerickej kultúry, literatúry a histórie, ale aj z oblasti vzdelávania. Počas troch dní budú študenti katedry realizovať jazykové kvízy pre žiakov španielčiny na základných a stredných školách. Súčasťou organizovaných aktivít je i umelecká súťaž „Nitra v mojich predstavách“, ktorej cieľom je podpora povedomia o meste Nitra, ako aj šírenie hispánskej kultúry a španielskeho jazyka v našich súradniciach. Zaujímavou je sekcia „Miguel Ángel Asturias – El Gran lengua“, zameraná na guatemalského autora, držiteľa Nobelovej ceny za literatúru, ktorý sa značne zaslúžil o rozmach hispanoamerického magického realizmu. Pozvanie na podujatie prijal i jeho syn, pán Miguel Ángel Asturias Amado. Viac informácií nájdete na Facebooku podujatia.
Miesto konania: FF UKF v Nitre, online priestor
Zodpovedá: Mgr. Zuzana Civáňová, PhD. (Katedra romanistiky FF UKF)

 

27. 4. 2022 streda

Univerzitná kvapka krvi na SPU
Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri SPU v Nitre a Národná transfúzna služba v Nitre.
Čas a miesto konania: 8.00 – 11.00 h, Kongresová sála SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38
Zodpovedajú: Ing. Monika Gubáňová, PhD. (MS SČK pri SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Piknik FZKI 2022
Podujatie je presunuté na 3. mája 2022. Akcia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa opäť uskutoční v priestoroch fakulty na Tulipánovej ulici 7 a v areáli Mestského parku. Cieľom organizátorov je zmysluplné využitie „darovanej krajiny“ a verejného priestoru mesta. Podujatie je určené študentom, zamestnancom, ale aj širokej verejnosti, pričom hlavným motívom akcie je neformálnym spôsobom prepájať odborníkov z praxe so študentmi. Súčasťou podujatia sú bloky odborných prednášok, zamerané na aktuálne témy akými sú napríklad klimatická zmena, komunitný verejný priestor alebo mestské poľnohospodárstvo. Chýbať nebude ani kvalitné občerstvenie, kvíz, či hudba.
Čas a miesto konania: od 12.00, areál FZKI, Tulipánova ul. 7
Zodpovedá: Študentská rada FZKI SPU

Deň otvorených dverí v Sokoliarni SPU
Pre návštevníkov budú pripravené worshopy, kde si budú môcť vyskúšať výrobu základnej výstroje pre dravca (kožené pútka). Sova Afry im ukáže, aké má jemné operenie, harriska Arya im rada zapózuje na selfíčka a harris Teo sa predvedie pri tom, čo mu ide najlepšie. A samozrejme, počas celého popoludnia im sokoliari ochotne odpovedia na všetky otázky.
Čas a miesto konania: 13.00 – 15.00 h, areál SPU, Tr. A. Hlinku 2
Zodpovedajú: Ing. Terézia Hegerová (Sokoliarsky krúžok SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Rozhlasujte zo striech – kresťanské médiá v službe spoločnosti
Dlhoročný moderátor Televízie LUX a člen vedenia Rádia Lumen Mgr. Radovan Pavlík priblíži poslanie a fungovanie kresťanských médií na Slovensku a zhodnotí ich evanjelizačný a katechetický rozmer.
Čas a miesto konania: 13.00 h, Univerzitné pastoračné centrum P. Straussa, Dražovská 4, Nitra (vchod cez budovu PF UKF)
Zodpovedá: doc. ThDr. Miroslav Lyko, PhD. (Katedra náboženských štúdií FF UKF)

Prečo využiť VŠ na experimentovanie s vlastnými projektmi?
Prezentačný workshop tímového trénera a kvalitára Adama Brocku v rámci Nitrianskych kariérnych dní 2022. Rozmýšľate o využití voľného času na štart podnikania? Ak sa vám myšlienka podnikať zdá príťažlivá, pozývame vás na tento workshop. Zistíte, ako rýchlo a efektívne otestovať váš podnikateľský nápad. Prostredníctvom metódy Design Thinking sa naučíte ušetriť kopec času, peňazí aj energie. Dozviete sa tiež, aké chyby nerobiť pri začínajúcom podnikaní.
Čas a miesto konania: 13.30 – 15.00 h, SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, Štúrova 3, (suterén) Prihlasovací formulár
Zodpovedá: Mgr. Simona Belovičová, PhD., Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 26. 4. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Spoznaj areál SPU
Súťažné podujatie spojené so spoznávaním univerzitného kampusu. Súťažiaci budú hľadať stanoviská, plniť rôzne úlohy a lúštiť rébusy.
Čas a miesto konania: 15.30 h, areál SPU, Tr. A. Hlinku 2
Zodpovedajú: Študentský parlament TF SPU, Študentský spolok Pasteur, študenti FBP SPU, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Aký je udržateľný marketing budúcnosti?
Prezentačný workshop v rámci Nitrianskych kariérnych dní 2022, zameraný na content fruiter – content marketing. Chceli by ste, aby vaše projekty priniesli trvalé hodnoty? Príďte na workshop o udržateľnom marketingu budúcnosti. Dozviete sa o projektoch s garanciami rastu, ktoré firmám a ich zákazníkom prinášajú trvalé hodnoty efektívne a dlhodobo.
Čas a miesto konania: 15.30 – 17.00 h, SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, Štúrova 3, (suterén) Prihlasovací formulár
Zodpovedá: Mgr. Simona Belovičová, PhD., Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU

KMKART – Od nás pre UAS
Výstavu umeleckých predmetov v Galérii Univerzum organizujú študenti Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre. V rámci tejto výstavy budú mať možnosť odprezentovať výtvory svojej umeleckej činnosti nielen študenti UKF, ale rovnako aj iní talentovaní mladí umelci. Kompletný výťažok z vystavovaných autorských diel a vstupného poputuje charitatívnej organizácii na pomoc rodinám postihnutých vojnou na Ukrajine. Vstupné je vo forme dobrovoľného príspevku a vystavované umelecké predmety si bude možné zakúpiť priamo na mieste podujatia. Viac informácií nájdete na facebookovom a instagramovom profile Katedry marketingovej komunikácie a reklamy FF UKF.
Čas a miesto konania: 16.00 h, Galéria Univerzum, Dražovská 4
Zodpovedajú: Mgr. Györgyi Janková, PhD., Mgr. Dana Hodinková (Katedra marketingovej komunikácie a reklamy FF UKF)

 

27. 4. – 4. 5. 2022 streda – streda

 

Študentská šálka kávy
Zapoj sa do študentského projektu, navštív kaviarne, daj si kávu, zbieraj pečiatky a získaj voľný vstup na workshop zameraný na rozvoj marketingovo komunikačných schopností a zručností. Projekt bude realizovaný ako výstup študentov z predmetu tvorba marketingovo-komunikačných projektov. Študenti sa zamerajú na ekonomickú a marketingovú pomoc piatim miestnym kaviarňam. Študenti v spolupráci s vybranými prevádzkami vytvoria týždennú aktivitu, kde si účastníci musia zakúpiť akýkoľvek nápoj/produkt od vybranej kaviarne, v ktorej za nákup dostanú potvrdenie o splnení aktivity. Ak účastníci navštívia všetky vybrané prevádzky za tento týždeň, dostanú vstupenku na finálne podujatie spolu s účasťou v tombole. Vo finálny deň (4. 5. 2022) sa účastníci budú môcť zoznámiť s prostredím katedry a porozprávať sa o priebehu štúdia so súčasnými študentmi a pedagógmi pôsobiacimi na KMKAR. Pripravené budú aj zaujímavé aktivity, kde si záujemcovia o štúdium budú môcť vyskúšať kreatívne zadania, napríklad aj z prijímacích skúšok na katedru. Do aktivity sa môžu zapojiť aj súčasní študenti, ktorí budú taktiež zapojení do tomboly po splnení daných kritérií. Viac informácií nájdete na facebooku https://www.facebook.com/events/726764805362244/?ref=newsfeed
Čas a miesto konania: od 27. 4. 2022 0.00 do 4. 5. 2022 14.00 h, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF, Dražovská 4
Zodpovedajú: Mgr. Györgyi Janková, PhD., Mgr. Dana Hodinková (Katedra marketingovej komunikácie a reklamy FF UKF)

 

28. 4. 2022 štvrtok

 

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOUČ)
Vedecká a odborná súťaž vo Vedách športe, ktorá sa koná v sekciách Športová edukológia, Športová kinantropológia, Športová humanistika a sekcia pohybových skladieb. Umiestnení študenti postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať na FŠ PU Prešov.
Čas a miesto konania: 8.30 h, online
Zodpovedá: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF)

Izrael – o biblických stromoch, kríkoch a bylinkách
Prednáška ponúka biblický pohľad na rastliny spomínané v Biblii, ktoré formovali podobu Izraelského štátu. Dostaneme informácie o najdôležitejších rastlinách Svätej zeme, ale aj o mnohých ďalších rastlinách, stromoch či bylinkách, o ktorých sa môžeme v Biblii dočítať. Prednáška priblíži rastliny veľmi originálnym spôsobom, a to doslova Božími očami.
Čas a miesto konania: 15.15 – 17.15 h, Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, Dražovská 4, miestnosť A6
Zodpovedá: PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD. (Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF)

 

28. – 29. 4. 2022 štvrtok – piatok

 

Netradičné suroviny a ich využitie v gastronómii - workshop s Ing. Evou Ivanišovou, PhD. Účastníci sa oboznámia s netradičnými a menej známymi surovinami a plodinami a ich možnosťami využitia v gastronómii. V rámci praktických zručností sa naučia vyrábať čokoládu a pralinky v štýle: „from bean to bar“ či pripraviť kávu z praženej zelenej kávy. Súčasťou workshopu bude aj získanie vedomostí o bioaktívnych látkach, ich účinkoch na ľudský organizmus a možnostiach aplikácie v odvetví medicíny, biotechnológie, farmaceutického priemyslu atď. Viac informácií na https://www.facebook.com/SpolokPasteur
Čas a miesto konania: 9.00 – 15.00 h, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón T, 4. posch., miestnosť AT41
Zodpovedajú: Ing. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

 

29. 4. 2022 piatok

 

Otestuj si svoje telo
V rámci Nitrianskych univerzitných dní ponúkame zamestnancom UKF diagnostiku svojich telesných parametrov, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka. Pracujeme s diagnostickým prístrojom InBody 770, ktorý je svetovo uznávaný a používaný v oblasti medicíny a športu.
Čas a miesto konania: 9.00 – 13.00 h, FitŠtúdio ŠD Nitra
Zodpovedajú: Mgr. Matúš Krčmár, PhD., doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF)

Zelené financovanie a spoločensky zodpovedné investovanie
Výberová prednáška a diskusné fórum s expertmi na zelené financovanie a environmentálne hľadiská: Ing. Zdenkom Stefanidesom, MSc., hlavným ekonómom VÚB a Mgr. Petrom Margetinym, vedúcim oddelenia predaja a rozvoja podnikania, Eurizon AM Slovakia. PLAGÁT
Čas a miesto konania: 9.00 h, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2 (miestnosť IBM)
Zodpovedajú: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD., Ústav hospodárskej politiky a financií FEM SPU, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU)

Turnaj League of Legends 1vs1
Cieľom je zaujať študentov stredných škôl, priblížiť im štúdium na našej univerzite a zvýšiť povedomie súčasných vysokoškolákov o aktivitách na SPU. Turnaj sa uskutoční formou zápasov jeden proti jednému. Do turnaja sa môže zapojiť maximálne 45 ľudí, ktorí budú súťažiť o vecné ceny (prvé štyri miesta). Presné pravidlá turnaja budú objasnené v deň jeho konania.  PLAGÁT
Registrácia: https://bit.ly/SPULOLTurnaj do 27. 4. 2022 do 16.00 h
Čas a miesto konania: 9.30 h, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň AS-03 a AS-07
Zodpovedajú: Ing. Kristína Mušinská, FEM, Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
Plagát

SPUKFEST
II. ročník hudobného podujatia, ktorého názov vznikol zo spojenia skratiek SPU a UKF alebo SP UKF (Študentský parlament UKF). Príďte si užiť študentský život. Ako? No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou! Môžete sa tešiť na skvelých interpretov a na úžasnú zábavu. Konkrétnych interpretov organizátori zverejnia na facebookovom a instagramovom profile Študentského parlamentu UKF. https://www.facebook.com/spukfnr a https://www.instagram.com/sp_ukf_nitra/
Čas a miesto konania: 17.00 – 22.00 h, Svätoplukovo námestie
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Mgr. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF)

 

2. 5. 2022 pondelok

 

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 29. 4. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Autonómna mobilná robotika v poľnohospodárstve
Prednáška doc. Ing. Vladimíra Cvikloviča, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 16.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk)
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, , Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Umelá inteligencia
Prednáška Ing. Lukáša Vacha, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 17.00 h, (online link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk)
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Kvíz s večernou opekačkou
Ak sa chcete zabaviť, niečo nové sa dozvedieť a užiť si príjemný jarný večer so svojimi kamarátmi, príďte do oddychovej zóny ŠD Zobor, kde si pre vás pripravili členovia Študentského parlamentu UKF kvíz. Ako to funguje? Stačí, ak sa dáte dokopy minimálne 4 ľudia, prihlásite sa pomocou google dotazníka a 2. 5. 2022 prídete do oddychovej zóny. Čo si priniesť so sebou? Doneste si deky, stoličky alebo čokoľvek, na čom sa vám dobre sedí, a perá. Ak by ste sa chceli najesť, doneste si špekáčiky alebo čokoľvek iné na opekanie. Celý večer nám totiž bude spríjemňovať oheň v nových ohniskách. Viac informácií získate na facebookovom a instagramovom profile Študentského parlamentu UKF. https://www.facebook.com/spukfnr a https://www.instagram.com/sp_ukf_nitra/
Čas a miesto konania: 18.00 h, oddychová zóna ŠD Zobor
Zodpovedajú: Mgr. Lucia Spodniaková, Bc. Roman Brezina, Dominika Ivanegová, Nikola Mazúrová, Jakub Bajnok (Študentský parlament UKF)

 

3. 5. 2022 utorok

 

Hračka pre dieťa
Charitatívna zbierka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a utečencov z Ukrajiny – zachovalé hračky, detské knižky, školské potreby, zachovalé šatstvo a obuv.
Čas a miesto konania: 9.00 – 14.00 h, 5. poschodie Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Kraskova 1
Zodpovedajú: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., PhDr. Elena Gažiková, PhD., PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., Mgr. Alena Hrubá a študentky (Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF)

Venuj deň svojmu zdraviu
Aktivita zameraná na sériu skríningových vyšetrení, určených pre študentov, zamestnancov a širokú verejnosť. Účastníci si môžu nechať zmerať tlak krvi, skríningovo stanoviť cholesterol, glukózu a kyselinu močovú, pričom budú mať možnosť absolvovať antropometrické vyšetrenie prostredníctvom metódy bioelektrickej impedancie s následnou interpretáciou výsledkov a poradenstvom. V prípade záujmu si môžu dať vyhodnotiť jedálniček (podmienkou je v dostatočnom predstihu zaslaný jedálniček).
Čas a miesto konania: 10.00 – 15.00 h, vestibul pod Aulou SPU
Zodpovedajú: Ing. Martina Gažarová, PhD. a prof. Marta Habánová, PhD. (Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU), Ing. Maroš Bihari, Viktória Kúšiková a Alžbeta Škovierová (študenti št. programu výživa ľudí FAPZ SPU), Ing. Marta Lorková, PhD. (Výskumné centrum AgroBioTech), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Nauč sa zachrániť život pomocou AED
Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Jeden z takýchto prístrojov je umiestnený aj pod Aulou SPU. Záujemcovia budú mať príležitosť vidieť, ako funguje a vyskúšať si jeho použitie.
Čas a miesto konania: 10.00 – 12.00 h, vestibul pod Aulou SPU
Zodpovedajú: Ing. Monika Gubáňová, PhD. (MS SČK pri SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU


Piknik FZKI 2022
Akcia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa opäť uskutoční v priestoroch fakulty na Tulipánovej ulici 7 a v areáli Mestského parku. Cieľom organizátorov je zmysluplné využitie „darovanej krajiny“ a verejného priestoru mesta. Podujatie je určené študentom, zamestnancom, ale aj širokej verejnosti, pričom hlavným motívom akcie je neformálnym spôsobom prepájať odborníkov z praxe so študentmi. Súčasťou podujatia sú bloky odborných prednášok, zamerané na aktuálne témy akými sú napríklad klimatická zmena, komunitný verejný priestor alebo mestské poľnohospodárstvo. Chýbať nebude ani kvalitné občerstvenie, kvíz, či hudba.
Čas a miesto konania: od 12.00, areál FZKI, Tulipánova ul. 7
Zodpovedá: Študentská rada FZKI SPU

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 2. 5. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Číslicové spracovanie obrazu v mobilnej robotike
Prednáška Ing. Ladislava Tótha, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 16.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk)
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

Reverzné inžinierstvo a spôsoby 3D digitalizácie v praxi
Prednáška Ing. Patrika Kósu, PhD., z Ústavu konštruovania a strojárskych technológií Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 17.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk)
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU

 

4. 5. 2022 streda

 

Beach volejbalový turnaj
Prihlasovanie e-mailom na daniel.mikusovic@uniag.sk do 3. 5. 2022
Čas a miesto konania: od 9.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Daniel Mikušovič, CUŠ SPU

Kondičný tréning pod vedením crossfitových trénerov
Prihlasovanie e-mailom na igor.gavalovic@uniag.sk do 3. 5. 2022
Čas a miesto konania: 15.00 – 16.00 h, Centrum univerzitného športu, ul. Čsl. armády 1
Zodpovedá: Mgr. Igor Gavalovič, CUŠ SPU

Technológie 3D tlače
Prednáška Ing. Juraja Balážiho, PhD., z Ústavu konštruovania a strojárskych technológií Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 16.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk)
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU)

Aspekty fotovoltaiky v energetike
Prednáška Ing. Matúša Bilčíka, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre
Čas a miesto konania: 17.00 h, online (link bude uverejnený na www.tf.uniag.sk)
Zodpovedajú: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre, Roman Hulan (Útvar univerzitných služieb SPU)

Výstup na Zobor
Poďte rozhýbať kosti po korone spolu s ostatnými študentmi nitrianskych univerzít! Šestnásty ročník tradičného výstupu na Zobor čaká na vaše pokorenie. Príďte si vychutnať nočný výhľad na Nitru, zabaviť sa súťažením popri turistike a v neposlednom rade si na vrchole môžete pochutnať na opečených špekáčikoch. Nezabudnite si vziať teplé oblečenie, jedlo, pitie a osvetlenie na cestu naspäť. A, samozrejme, dobrú náladu. Je potrebné sa prihlásiť cez formulár pre získanie štartovacieho balíčka od nás. Viac informácií získate na facebookovom a instagramovom profile Študentského parlamentu UKF https://www.facebook.com/spukfnr a https://www.instagram.com/sp_ukf_nitra/.
Čas a miesto konania: 18.00 h, ŠD Zobor → Zobor
Zodpovedajú: Mgr. Štefan Mikla, Rudi Tomka, Sára Adamčíková, Radka Balážová, Peter Demo (Študentský parlament UKF) 5. 5. 2022 štvrtok

Kedy sovy spia a psíci brešú?
Podujatie pre deti univerzitnej materskej školy Klások na Hospodárskej ulici. Sokoliari a kynológovia predstavia deťom svojich zverencov a predvedú im ukážky výcviku.
Čas a miesto konania: 9.30 h, MŠ Hospodárska ul., Nitra
Zodpovedajú: Ing. Martin Fik, PhD., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre, Ing. Terézia Hegerová (Sokoliarsky krúžok SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

 

6. 5. 2022 piatok

 

Ako sa správne stravovať počas uponáhľaného študentského života – workshop
Podujatie zamerané na vyvážené, racionálne stravovanie sa študentov a všeobecne ľudí, ktorí častokrát nemajú dostatok času a priestoru na prípravu plnohodnotných a kompletných jedál. V rámci workshopu sa účastníci dozvedia základné informácie o správnej výžive a stravovaní, ako aj význame výživy pre naše telo. Naučia sa, ako si počas uponáhľaného študentského života pripraviť stravu na celý deň, pričom získajú zaujímavé tipy na výživné a rýchle jedlá spojené s praktickou prípravou snackov, raňajkových, obedových a večerových pokrmov. Vzhľadom na súčasný vývoj environmentálnej situácie sa organizátori zamerajú aj na udržateľnosť potravín, ich uhlíkovú stopu a spôsoby jej zníženia. Viac informácií na https://www.facebook.com/SpolokPasteur
Čas a miesto konania: 9.00 – 11.30 h, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón T, poslucháreň T
Zodpovedajú: Ing. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)  

 

Nitrianske univerzitné dni

Nitrianske univerzitné dni (NUD) predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitra. Záštitu nad devätnástym ročníkom NUD prevzal prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka SPU, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, a Marek Hattas, primátor mesta Nitra. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003 – 2021 s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených štyroch subjektov.

Partneri:

Agrokomplex – národné výstavisko, š. p.
Fakultná nemocnica Nitra
Študentský parlament UKF
Študentský spolok Pasteur
SuPerUni CoWORK centrum SPU
Autoškola Akadémia
Arriva Nitra, a.s.
Transdev Slovensko

Mediálni partneri:

TV Nitrička
TV Central
Nitra 24 – spravodajský portál
MY Nitrianske noviny
Náš čas – časopis UKF
Poľnohospodár – spravodajca SPU
Mediálne centrum FF UKF – Rádio Plus
Občas Nečas
Nitraden.sk
Nitraonline.sk
Nitralive.sk
 

Organizačný výbor:

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD.
Mgr. Tímea Kamenická
Ing. Mária Holovičová, PhD.
Roman Hulan
Mgr. Dagmar Bojdová
PhDr. Silvia Detvayová
Lujza Záhoráková
Mgr. Lucia Spodniaková
Ing. Michal Lenický
Ing. Romana Janoušková
Ing. Patrícia Feriancová

Ísť späť