Agrofilm 2018 - prezentácia vybraných filmov na SPU

V Nitre sa od 1. do 6. októbra uskutoční 34. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm, ktorý opäť prináša tematiku poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku. Každoročnou ambíciou organizátora festivalu, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Nitra – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Lužiankach, je audiovizuálnou a zážitkovou formou osloviť verejnosť aj odborné publikum najnovšími poznatkami vedy, výskumu v tých oblastiach, ktoré podstatne ovplyvňujú kvalitu nášho života a naše zdravie.

Súčasťou sprievodných aktivít je aj premietanie vybraných festivalových filmov v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na ktoré vás pozývame. 

2. októbra 2018 (utorok) sa v priestoroch pavilónu S na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre uskutoční výberové premietanie s komentárom a diskusiou, ktoré bude spojené s odbornými prednáškami. Ďalšie dni, t.j. 3. a 4. októbra (streda a štvrtok) pripravili organizátori filmovú projekciu v Kongresovom centre v ŠD Antona Bernoláka.  

Výberové premietanie s komentárom a diskusiou v pavilóne S
2. októbra 2018 (utorok) 9:00 – 13:00 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu – SPU v Nitre, prednášková sála S-01

PROGRAM

 

Premietanie filmov v Kongresovom centre SPU, ŠD A. Bernoláka
3. októbra 2018 (streda) 9:00-12:30 a 13:30-15:00 h
4. októbra 2018 (štvrtok) 9:00-12:30 h
PROGRAM

Ísť späť