Ako kompostovať v meste? - prednáška

Téma: Ako kompostovať v meste? - prednáška. Dozviete sa aké sú zásady správneho kompostovania a ako sa dá minimalizovať tvorba odpadov.
Prednášajúci: Mgr. Dominika Králiková
Dátum a čas: 12. 4. 2022, 18.00 h
Miesto: SuPerUni CoWork centrum SPU, ŠD Mladosť, suterén, spucowork@uniag.sk http://cowork.uniag.sk/

Ísť späť