Aktuálnosť nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pre prípad nepredvídateľných kríz - diskusia s europoslancami

Európsky parlament - Kancelária na Slovensku a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vás pozývajú diskutovať na tému Aktuálnosť nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pre prípad nepredvídateľných kríz.

Diskusia bude zameraná na nasledujúce okruhy otázok:

  • Je Spoločná poľnohospodárska politika EÚ pripravená na krízy?
  • Ekologické opatrenia alebo produkcia potravinových komodít v EÚ?
  • Sebestačnosť či dovoz nedostatkových produktov?

Termín: 12. 4. 2022 o 13.30 h
Miesto: kongresová sála Výskumného centra AgroBioTech

Stream: https://www.youtube.com/watch?v=IMZoNKy_kMI

Diskutujúci:
europoslanci Ivan Štefanec (EĽS) a Michal Wiezik (Renew Europe)
prof. Ing. Judita Lidiková, PhD., Ing. Eva Ivanišová, PhD., SPU v Nitre
a študenti SPU v Nitre

POZVÁNKA

 

Ísť späť