Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – národná kultúrna pamiatka

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre

Pozývame vás na verejnú prednášku Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – národná kultúrna pamiatka, ktorá sa bude konať dňa 26. 9. 2018 o 15.00 h v Aule SPU v Nitre v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 

Ísť späť