Chýbajú vám skúsenosti s používaním technických noriem? Prihláste sa na workshop ÚNMS SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizuje bezplatný workshop, určený pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí nemajú skúsenosti s používaním technických noriem, alebo pre tých, ktorí sa s nimi stretli, ale chcú vedieť viac.

Workshop pre študentov I. stupňa vysokoškolského štúdia v trvaní 1,5 h zahŕňa tieto témy:

 • Čo je technická norma
 • Aké sú výhody použitia technických noriem:
  • Príklady použitia technických noriem, t. j. priame výhody (náhľady, ukážky noriem)
  • Ovplyvňovanie technických noriem silnými výrobcami z veľkých krajín
 • Ako sa tvoria technické normy
  • Medzinárodné normalizačné orgány (ISO, IEC), vyhľadávanie na webových stránkach: www.iso.org, www.iec.ch
  • Európske normalizačné organizácie (CEN, CENELEC, ETSI) vyhľadávanie na webovej stránke: www.cencenelec.eu
  • Národné normalizačné orgány (ÚNMS SR) vyhľadávanie informácií o technických normách: www.normy.unms.sk, kritériá výberu technických noriem na preklad, naše technické komisie – zameranie, členovia, výber, činnosť
  • Dôležitosť pripomienkovania (prečo nemáme byť ľahostajní)

 

 

Workshop pre študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia v trvaní 3 h zahŕňa tieto témy:

 • Čo sú európske a medzinárodné normalizačné organizácie a orgány a ako prebieha ich spolupráca pri tvorbe technických noriem
 • Národné normalizačné orgány (ÚNMS SR)
 • Ako prebieha označovanie technických noriem (EN, EN ISO, EN IEC, EN/ISO/IEC, ...)
 • Aký je proces tvorby technických noriem na európskej úrovni
  • Ako prebieha ovplyvňovanie technických noriem silnými výrobcami z veľkých krajín
  • Dôležitosť pripomienkovania (prečo nemáme byť ľahostajní)
 • Ako delíme základné etapy tvorby
  • Etapa verejného prerokovania, vyhľadávanie na webovej stránke: www.cencenelec.eu
  • Etapa schvaľovania konečného návrhu
  • Sprístupnenie technickej normy Vyhľadávanie na webovej stránke: www.cencenelec.eu
 • Ako prebieha prijatie technických noriem do sústavy STN
  • Vyhľadávanie informácií o technických normách: www.normy.unms.sk
  • Kritériá výberu technických noriem na preklad
  • Naše technické komisie – zameranie, členovia, výber, činnosť
 • Uvidíš ukážku textu návrhu európskej normy z vybranej oblasti

 

Prosíme záujemcov, aby svoj predbežný záujem o účasť na workshope počas zimného semestra akademického roka 2022/2023 oznámili prostredníctvom vyplnenia dotazníka najneskôr do 30. 6. 2022 na https://www.survio.com/survey/d/L5Z1X4V4D7A1V4U2S.

Ísť späť