Deň DNA

DNA DEŇ je jedinečný deň, keď sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike, dedičnosti a o samotnej DNA.

Oficiálnym dňom DNA je 25. apríl, keď si pripomíname objavenie dvojšpirály DNA. Celosvetovo majú študenti možnosť prezentovať svoje vedecké projekty výskumníkom z odbornej oblasti, ako aj absolvovať rôzne prednášky.

Tento rok sa DNA deň uskutoční opäť aj na Slovensku a do podujatia sa aktívne zapojili aj naši študenti. Na stránke www.dnaday.sk si môžete vypočuť zaujímavú diskusiu a prednášky, venované problematike DNA. Vyvrcholením programu bude kvíz, ktorý sa spustí 25. 4. 2022 od 17.00 do 18.00 h.

Ísť späť