Detská letná univerzita SPU

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre organizuje od 1. do 8. júla 2022 Detskú letnú univerzitu SPU 2022 pre deti a vnúčatá zamestnancov univerzity vo veku 8 - 12 rokov. Účastníci sa počas piatich dní hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami, predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Detská letná univerzita SPU 2022 bude otvorená 1. júla 2022 slávnostnou imatrikuláciou v Aule SPU a ukončená slávnostnou promóciou 8. júla 2022, v rámci ktorej bude absolventom udelený certifikát o absolvovaní DLU SPU 2022.

Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v čase od 8.00 h do 16.00 h s obednou prestávkou. Obed bude účastníkom zabezpečovať Študentská jedáleň v ŠD Mladosť SPU v Nitre.

Termín: od 1. 7. do 8. 7. 2022.

Cena: 90,- eur

Počet účastníkov: max. 30 (odporúčame zaslať prihlášku čím skôr, zaradených bude prvých 30 prihlásených detí)

Uzávierka prihlášok: 31. 5. 2022

Vyplnené a podpísané prihlášky zasielajte na emailovú adresu: maria.holovicova@uniag.sk

Prihláška: https://is.uniag.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=23165;download=49765;lang=sk

Ísť späť