Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre 2018 aj na SPU

Aj v tomto roku sa Nitra pripojí k spoločným celoslovenským Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), podujatia, prenášajúceho myšlienku spoločnej Európy do takej dôležitej oblasti, akou je kultúra. Od 1. do 30. septembra 2018 sa v Nitre uskutoční viacero kultúrnych podujatí.  Miestom kultúrno-spoločenskej akcie bude aj Aula SPU.   

DEKD sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva s cieľom zvýšiť povedomie a hrdosť obyvateľov o miestnom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom.

Slávnostné otvorenie DEKD v Nitre sa uskutoční na Svätoplukovom námestí 2. septembra o 19.00 h v úvode benefičného koncertu Hoj, vlasť moja organizovaného ku Dňu ústavy Slovenskej republiky a 770. výročiu udelenia kráľovských výsad mestu Nitra. V programe bude účinkovať Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), Orchester Jána Berkyho-Mrenicu, Dušan Jamrich a sólisti Opery SND Jolana Fogašová, Jana Bernáthová, Martin Babjak,  Otokar Klein, Ján Babjak.

Pamätným dňom mesta Nitry je 2. september, ustanovený pri príležitosti udelenia výsad nitrianskym mešťanom v roku 1248 uhorským kráľom Belom IV. za ich preukázané zásluhy v čase vpádu Tatárov. Nitra si tento pamätný deň, keď sa stala kráľovským mestom, pripomenie  na  mimoriadnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva udeľovaním ocenení Mesta Nitry i rôznymi kultúrno-spoločenskými  akciami  organizovanými mestom...

Túto významnú dejinnú udalosť si pripomenieme  historickým sprievodom z Vŕšku cez Kupeckú ulicu na Svätoplukovo námestie. V stredoveku bolo na Vŕšku námestie, teraz  ožije duchom stredovekých osláv s ukážkami dobového života.  Historický trh s remeselníkmi, bude prebiehať na pôvodnom mieste, kde býval.

Na SPU v Nitre - v aule univerzity sa 26. 9. o 15.00 h uskutoční prednáška s názvom  Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – národná kultúrna pamiatka, zameraná na históriu areálu, ako aj  prehliadka objektov. Pre návštevníkov bude pripravená aj  výstava malieb a fotografií.

PROGRAM

Ísť späť