Fórum European Language Council 2022

„Jazyky v európskych univerzitných alianciách: výzvy a problémy“

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti s cieľom presadzovania európskych hodnôt, identity a zabezpečenia kvality a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Pozývame vás na fórum European Language Council, ktoré sa uskutoční 1. - 2. decembra 2022 na University of Sevilla v Španielsku. Podujatie si kladie za cieľ vytvoriť priestor pre prezentáciu príspevkov, skúseností a úvah na tému jazyková príprava a jej úloha v iniciatíve európskych univerzít, o vzájomnom porozumení o metódach a činnostiach na podporu viacjazyčnosti.

Bližšie informácie v pozvánke [PDF].

https://www.celelc.org/

Ísť späť