Kandidáti pre voľby kandidáta na funkciu rektora SPU v Nitre

Akademický senát  SPU v Nitre na svojom zasadnutí 28. januára  vyhlásil voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 - 2026. Kandidáti pre voľby kandidáta na funkciu rektora SPU v Nitre, ktorí vyjadrili súhlas s návrhom:

Klaudia Halászová
 
Zuzana Palková
 
Zdenko Tkáč

 

Verejné predstavenie kandidátov na funkciu rektora a prezentácia ich volebných téz sa uskutoční na verejnom zasadnutí Akademického senátu SPU v Nitre 30. marca od 13.00 h v Aule SPU.

Ísť späť