Konferencia Univerzitnej organizácie Odborového zväzu PŠaV pri SPU v Nitre

Výbor Univerzitnej organizácie Odborového zväzu PŠaV pri SPU v Nitre organizuje Konferenciu UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, ktorá sa uskutoční dňa 27. apríla 2022 o 13.00 h v Kongresovom centre SPU (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38). Podujatie môžete sledovať online prostredníctvom MS Teams alebo cez webBrowser.
POZVÁNKA

Ísť späť