Mikulášsky charitatívny beh pre Olivera

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti,

zapojte sa do charitatívneho bežeckého podujatia Mikulášsky charitatívny beh pre Olivera, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2023 so štartom o 17.15 h v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tr. Andreja Hlinku 2 (pred FEM).

Výťažok z akcie (štartovné je 10 eur) bude v plnej výške venovaný ako príspevok na zakúpenie špeciálneho invalidného vozíka pre zdravotne ťažko postihnutého chlapca Olivera. Aj keď ide o bežecké preteky s profesionálnym zastrešením a časomierou, podstatná je myšlienka spolupatričnosti a pomoci tým, ktorí ju potrebujú viac, ako my.

Zázemie a podmienky, ktoré vytvárame, dávajú priestor pretekaniachtivým, ale rovnako aj tým, ktorí sa chcú zúčastniť na podujatí symbolickým výkonom bez ohľadu na to, či odbehnú kompletne celé preteky. Svojou účasťou sa automaticky po úhrade štartovného stávate darcami. Zároveň budete zapojení do pretekárskej tomboly so zaujímavými cenami od partnerov a sponzorov.

Registračný link a presné propozície k pretekom nájdete na:  https://beh.sk/pretek/mikulassky-charitativny-beh-pre-olivera/

Ďakujeme a tešíme sa na vašu účasť.

Ísť späť