Nová vzdelávacia pracovná skupina Baltic University Programme

Vážení pedagógovia, využite možnosť stať sa súčasťou online vzdelávacej pracovnej skupiny, ktorá má interdisciplinárny a interkultúrny charakter. Skupina bude zložená z učiteľov a špecialistov z oblasti udržateľnosti a bude pracovať s využívaním, vyhodnocovaním, aktualizovaním a dopĺňaním platformy kurzov BUP.

BUP má v súčasnosti zverejnených osem online kurzov, z ktorých všetky majú silné zameranie na tému udržateľnosť. Tieto kurzy zahŕňajú prednášky, odporúčanú literatúru, kvízy a cvičenia. Využite možnosť osobného stretnutia, virtuálnej výmeny, rozšírenia vlastných obzorov a overte si vlastné nápady v praxi. Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá. Spolu sa pozrieme na témy:

  • využívanie študijných materiálov v praxi a možnosti ich zlepšenia,
  • spoluvytváranie rôznych študentských aktivít a cvičení, reflektovanie perspektívy študentov,
  • diskusia o účele rozsiahlych otvorených online kurzov (MOOC),
  • ako možno do tohto procesu zahrnúť trvalo udržateľný rozvoj, internacionalizáciu, kritické myslenie a mobility,
  • poskytovanie hodnotení,
  • vytváranie didaktických základov.

Všetky informácie o pracovnej skupine nájdete na stránkach BUP.

V prípade záujmu kontaktujete riaditeľku Národného Centra Baltickej Univerzity Ing. Barboru Čakovskú, PhD. (barbora.cakovska@uniag.sk) alebo Evana Gossa (evan.goss@balticuniv.uu.se)

Ísť späť