Online štúdium manažmentu udržateľnosti

Karelia University of Applied Sciences vo Fínsku ponúka dvojročné magisterské online štúdium v rámci projektu INVEST. Spoločný študijný program manažment udržateľnosti predstavuje jedinečnú kombináciu technického a manažérskeho vzdelania v oblasti udržateľnosti so silným zameraním na prax. Štúdium vás vybaví súborom zručností, ktoré reagujú na rastúci dopyt podnikov zavádzať udržateľnosť do svojich stratégií a procesov.

Brožúra

Video: https://youtu.be/oSa7DWw7Fcw

Viac informácií:  https://www.karelia.fi/en/sustainability-management/ https://youtu.be/oSa7DWw7Fcw

INVEST je aliancia piatich európskych univerzít, ku ktorým patrí aj SPU v Nitre. Myšlienkou jej vzniku je vzájomné prepojenie medzi vzdelávaním, výskumom, inováciami a prenosom znalostí, podporovaním mobility a zvyšovaním kvality a excelentnosti vo vzdelávaní a výskume.

Ísť späť