Dve percentá z dane pomáhajú našej univerzite a môžu pomôcť opäť. Ďakujeme

Ako postupovať?

Ak ste zamestnanec, požiadajte zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnancom SPU ho vystaví útvar mzdovej učtárne) a vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  z príjmov fyzickej osoby (pdf).

Vyhlásenie o poukázaní spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov odošlite do 30. apríla 2022. Keďže však tento deň pripadá na sobotu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v pondelok dňa 2. 5.2 022.

Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Ak ste vykonávali v zdaňovacom období  dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predložíte o tom písomné potvrdenie, môžete poukázať  3 % z dane.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (oznámi sa meno a adresa, nie však poukázaná suma).

Ak si sami podávate daňové priznanie, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového priznania typu A na strane č. 5 a daňového priznania typu B na strane č. 12 vypísať tieto údaje:

IČO: 00397482
Obchodné meno (názov):  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podmienkou poskytnutia 2 % z dane fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie je, aby bolo daňové priznanie odovzdané v riadnom termíne (do 31. marca 2022) a včas zaplatená daň z príjmov.

Právnická osoba (firma) môže poukázať 1 % (2 %) z dane viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Právnická osoba poskytuje 1 % (2 %) tak, že v daňovom priznaní vyplní príslušné kolónky a uvedie nasledovné údaje o prijímateľovi SPU v Nitre:

IČO: 00397482
Právna forma:  Subjekt výskumu a vývoja
Obchodné meno (názov):  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku
Číslo: 2
PSČ: 949 76

Ísť späť