Popoludnie s transferom technológií na SPU v Nitre

Kancelária projektových a transferových činností SPU pozýva vedeckovýskumných pracovníkov SPU v Nitre na podujatie s názvom Popoludnie s transferom technológií na SPU v Nitre, ktoré sa uskutoční v stredu 4. mája 2022 o 14.00 h v SUPERUNI COWORK na ŠD Mladosť (Štúrova 3, Nitra). Podujatie v stručnosti predstaví podporné služby KTPČ SPU, CTT CVTI SR a ÚPV SR pôvodcom na SPU v Nitre a poskytne priestor pre neformálne diskusie.

PROGRAM:

1. Predstavenie centra transferu technológií a jeho činnosti pre VV pracovníkov na SPU

2. Predstavenie činnosti a podporných služieb CTT CVTI SR pre univerzity a osobitne aj pre VV pracovníkov a univerzitné CTT (Jaroslav Noskovič)

3. Predstavenie služieb ÚPV SR, ktorými vedia podporiť univerzitný transfer technológií (Svetlana Štelcová)

 

Diskutovať s vami budú: Danka Moravčíková (KPTČ SPU), Jaroslav Noskovič § Silvester Sališ (CTT CVTI SR), Svetlana Štelclová § Tatiana Medveďová (ÚPV SR).

Tešíme sa na vás !

Ísť späť