Predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa v Materskej škole SPU 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je zriaďovateľom Súkromnej materskej školy SPU na Hospodárskej ulici 7 v Nitre. V súčasnosti je jednotriedna s vyučovacím jazykom slovenským. Trieda je vekovo zmiešaná 3−6 rokov.  Zariadenie patrí do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Edukácia v materskej škole má vlastný školský vzdelávací program „Klások“, ktorý sa riadi štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Viac informácií univerzitnej materskej škole nájdete na https://www.uniag.sk/sk/skolka-spu

V súčasnosti zisťujeme predbežný záujem rodičov z radov zamestnancov a študentov SPU v Nitre o umiestnenie dieťaťa v univerzitnej materskej škole s nástupom od septembra 2022.

Záujemcovia môžu vyplniť predbežný formulár.

Ísť späť