Prihlasovanie na ERASMUS+ SVET mobility pre zamestnancov (výučba/školenie) a študentov (štúdium)

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE NA MOBILITY ERASMUS+ SVET JE AKTUÁLNE OTVORENÁ DO

- BOSNY A HERCEGOVINY A MOLDAVSKA - pre zamestnancov za účelom školenia alebo výučby

- BOSNY A HERCEGOVINY A ČÍNY A GRUZÍNSKA - pre študentov za účelom štúdia

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: 9.8.2022 - 13.9.2022

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE NAVŠTÍVTE LINK http://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4

Ísť späť