Pripojte sa k inovátorom na Falling Walls Lab Slovakia 2022

Máte zaujímavé vedecké výsledky, pracujete na výnimočnom a inovatívnom projekte? Dajte o sebe vedieť a pripojte sa k inovátorom na Falling Walls Lab Slovakia 2022. Online prihlasovanie je spustené.

Po štyroch úspešných ročníkoch na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí. Akademickým partnerom podujatia je aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Kto sa môže prihlásiť do národného  kola Falling Walls Lab Slovakia 2022 – FWLS 2022?

Študenti, doktorandi, mladí vedci, inovátori, umelci, podnikatelia, pedagógovia a profesionáli. Podmienkou je vek najmenej 18 rokov (k okamihu podania prihlášky) a splnenie najmenej jedného z nasledovných kritérií: Ššudent alebo študentka vysokej školy, prípadne postdoktorand(ka), získanie titulu Bc. pred nie viac ako 10 rokmi, získanie titulu Mgr./Ing. pred nie viac ako 7 rokmi, získanie titulu PhD. pred nie viac ako 5 rokmi.

Online prihlasovanie do FWLS 2022 je prístupné do 11. septembra 2022.

Spomedzi prihlásených vyberie porota finalistov, ktorí budú môcť prezentovať svoje príspevky v národnom finále FWLS 2022, ktoré sa uskutoční 29. septembra 2021 v prezenčnej forme v Bratislave.

Každý účastník má na svoju prezentáciu presne 3 minúty.

Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách sa stáva účastníkom svetového finále, ktoré sa uskutoční tradične 7. novembra v Berlíne, a získava aj vstupenku na prestížny Falling Walls Science Summit. Do svetového finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred porotou, v ktorej sú nositelia Nobelovej ceny, vedci, inovátori a zástupcovia biznisu svetového formátu. Víťaz získa ocenenie “The Breakthrough Winner“ v kategórii “Emerging Talents“ spolu s finančnou výhrou a predovšetkým príležitosť zopakovať svoju prezentáciu na pódiu „Falling Walls Breakthroughs of the Year“ v rámci prestížneho Falling Walls Science Summit.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Yt0zenn0uRw

Ďalšie informácie a online prihláška: https://falling-walls.com/lab/apply/slovakia-2/

Stránka Falling Walls Lab Slovakia: http://www.fwlslovakia.sk

Ísť späť