Profesia bez prekážok - prednášky a workshopy pre študentov so zdravotným znevýhodnením

O projekte

Profesia bez prekážok je séria vzdelávacích prednášok a workshopov pre študentov slovenských vysokých škôl so zdravotným znevýhodnením. Má za cieľ priniesť im informácie o pracovnom trhu a pripraviť ich na vstup naň. Absolvent vysokej školy so zdravotným znevýhodnením musí totiž pri vstupe na pracovný trh prekonať dve bariéry, a to status absolventa a status osoby so zdravotným znevýhodnením.

Čo projekt ponúka

Účasťou v projekte môžete:

 • získať či posilniť kompetencie pre aktívne riadenie vlastnej kariéry
 • získať informácie o pracovnom trhu a schopnosť orientovať sa na ňom
 • zvýšiť svoje šance na uplatnenie sa na pracovnom trhu
 • získať individuálnu podporu formou konzultácií
 • získať prehľad v legislatíve (v oblasti pracovného práva)
 • zorientovať sa v téme zamestnávania osôb so zdravotným znevýhodnením

Obsah a predbežná časová os

V rozmedzí od februára do mája 2022 vám chceme každý druhý týždeň priniesť prednášku zameranú na konkrétnu tému, ktorá vám pomôže pripraviť sa na trh práce.

Marec 2022:

 • Trh práce: súčasný stav, trendy a možná budúcnosť
 • Tvorba životopisu, motivačného listu a príprava na hľadanie práce
 • Príprava na pohovor

Apríl 2022:

 • Možnosti uplatnenia sa na trhu práce a legislatívny rámec zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením
 • Základy pracovného práva

Kapacita programu je momentálne 50 študentov. Program bude prebiehať podľa aktuálnej situácie buď hybridnou alebo len online formou.

Ako sa zapojiť

Pre zapojenie sa je potrebné spĺňať podmienky uvedené nižšie a vyplniť prihlasovací formulár, ku ktorému sa dostanete cez tlačidlo "Prihlásiť sa".

Podmienky:

 • byť študentom minimálne 3. ročníka bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia alebo doktorandského štúdia
 • byť evidovaný vysokou školou ako študent so špecifickými potrebami

 

Prihláška

https://sluzby.profesia.sk/profesia-bez-prekazok

Ísť späť