Rýchlorastúce byliny a dreviny pestované na energetické účely - medzinárodná konferencia

Ústav environmentálneho manažmentu, pod záštitou dekanky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD., vás pozývajú  na 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rýchlorastúce byliny a dreviny pestované na energetické účely (teória a prax pestovania a energetického využitia biomasy), ktorá sa uskutoční v dňoch 8. až 9. septembra 2022 v Kongresovom centre VC ABT.

Konferencia Rýchlorastúce byliny a dreviny pestované na energetické účely - 1. cirkulár

Ísť späť