Sieťové a informačné technológie - celoslovenský seminár

EUNIS-SK a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a manažmentu organizujú 12. 5. 2022 od 9.00 h celoslovenský seminár Sieťové a informačné technológie SIT 2022, ktorý sa bude konať pod záštitou rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. Podujatie je určené pracovníkom a študentom vysokých škôl a všetkým, ktorých zaujímajú informačné a komunikačné technológie. Súčasťou seminára bude vyhlásenie súťaže o najlepší kurz v prostredí LMS Moodle.

Miesto konania: SPU v Nitre, pavilón S, miestnosť AS-02

Prenos: MS Teams https://tiny.cc/SIT2022

Viac na https://spu.fem.uniag.sk/SIT2022

Ísť späť