Študentská konferencia BUP 2022

Téma: Udržateľné potravinové systémy z pohľadu regiónu Baltského mora
Termín: 22. – 25. 5. 2022 Kde: Visby, Gotland, Švédsko
Pre koho: študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia univerzít zapojených do Programu Baltickej univerzity (max. 50 účastníkov)
Za koľko: bezplatná účasť
Prihlasovanie: do 10. 4. 2022 do 23:59 (CEST)

Konferencia sa uskutoční počas dvoch dní na ostrove Gotland, ktorý sa nachádza uprostred Baltského mora. Študenti sa zúčastnia na prednáškach, workshopoch a diskusiách s odborníkmi z akademickej obce, miestnej komunity a lokálnymi výrobcami potravín. Budú mať príležitosť navštíviť ekologickú farmu a zúčastniť sa na prehliadke stredovekého hanzového mesta Visby, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO

Informácie: https://balticuniv.uu.se/education/students-courses-and-conferences/student-conference/

Kontaktná osoba: Ing. Barbora Čakovská, PhD., barbora.cakovska@uniag.sk

Ísť späť