Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje konferenciu s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018, ktorá sa uskutoční pod záštitou Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ôsmy ročník podujatia sa uskutoční v spolupráci s projektom EcoInn Danube v dňoch 9.  a 10. októbra 2018 v sídle CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

PROGRAM

Konferencia je určená vedeckým a výskumným pracovníkom na verejných akademických a výskumných inštitúciách s orientáciou na aplikovaný výskum a jeho transfer do praxe a súvisiace disciplíny, poslucháčom vysokých škôl, doktorandom, pracovníkom univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy, pracovísk pre transfer technológií a odbornej verejnosti.

9. 10. 2018 – odborný seminár vyhradený pre pracovníkov centier transferu technológií/obdobných pracovísk, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy (14.00 – 17:00)

10. 10. 2018 – konferencia na tému štandardizácia postupov pre efektívny transfer technológií s prednášajúcimi hosťami z Oxford University Innovation a Centra transferu technológií na VUT v Brne a z pracovísk pre transfer technológií na SPU v Nitre, STU v Bratislave a ŽU v Žiline. Počas konferencie budú odovzdané ocenenia víťazom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2018 a účastnícka cena za Najpútavejší eko-plagát. Simultánny preklad je zabezpečený, účasť bez poplatku.

REGISTRÁCIA

Ísť späť