Univerzitný deň študentskej vedy

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 21. apríla 2022 uskutoční Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti. V rámci fakultných študentských vedeckých konferencií môžu študenti I. a II. stupňa štúdia vystúpiť a verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce s kolegami z univerzít na Slovensku aj v zahraničí.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov organizuje XXVII. vedeckú konferenciu študentov s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa uskutoční prezenčne. Účastníkov a hostí privítajú na otvorení o 8.00 h v posluchárni A-01. Viac informácií

Fakulta biotechnológie a potravinárstva pripravuje XX. vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou. Podujatie sa uskutoční kombinovanou formou, prezenčne a online cez aplikáciu MS Teams. Viac informácií

Fakulta ekonomiky a manažmentu privíta účastníkov a hostí na konferencii študentskej vedeckej odbornej činnosti o 8.00 h v posluchárni S-01. Viac informácií

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja organizuje dve odborné podujatia. Prvým je fakultné kolo študentskej vedeckej konferencie pre študentov 1. a 2. stupňa štúdia. Témy:  regionálny rozvoj a politiky EÚ, rozvoj vidieka, cestovný ruch a environmentálny manažment. Účastníkov privítajú o 9.00 h v cvičebni AE-61 (Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka, pavilón AE, 6. posch.). Druhým podujatím je Mladá veda 2022, určená doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom. Otvorenie sa uskutoční o 9.00 h v zasadačke Ústavu európskych politík a verejnej správy (pavilón Z, prízemie).

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva privíta účastníkov študentskej vedeckej konferencie FZKI o 9.00 h v Pavilóne záhradnej a krajinnej architektúry, poslucháreň TD-01, Tulipánová ul. 7. Viac informácií

Technická fakulta je organizátorom medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, strojárstve a odpadovom hospodárstve. Cieľom podujatia je prezentácia výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov prvého a druhého stupňa štúdia na TF SPU v Nitre a pozvaných hostí z iných univerzít a organizácií so zameraním sa na oblasť strojov a výrobných zariadení v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. V rámci konferencie bude vytvorená sekcia pre stredné školy. Viac informácií

Ísť späť