UPC pozýva: Te Deum

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa v Nitre vás pozýva na slávnostnú bohoslužbu na záver akademického roka. Uskutoční sa 25. mája 2022 o 18.30 h vo Františkánskom kostole sv. Petra a Pavla.

Ísť späť