Veľtrh vzdelávania Gaudeamus Nitra 2018

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD., chargé d'affaires a.i. Veľvyslanectva ČR na Slovensku, JUDr. Pavla Sladkého, Ph.D., primátora mesta Nitry doc. Jozefa Dvonča, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Milana Belicu, rektora UKF prof.  Libora Vozára a rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Klaudie Halászovej sa 26. a 27. septembra od 9.00 h na výstavisku Agrokomplex (pavilón M4) uskutoční šiesty ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS NITRA 2018.

Veľtrh návštevníkom ponúkne 270 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 5 000 študijných programov. Na veľtrhu budú zastúpené aj univerzity a vysoké školy zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Kanady, Fínska, Nemecka, Singapuru a Švajčiarska.

V expozícii Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre predstavia fakulty budúcim študentom možnosti a podmienky štúdia a v rámci expozície Veda pre život zaujímavou a interaktívnou formou priblížia výsledky vedeckej činnosti a ich uplatnenie v každodennej praxi.

Viac na https://sk.gaudeamus.cz/

Ísť späť