Veda mladých 2022 - konferencia

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na 16. ročník konferencie Veda mladých 2022, ktorá sa uskutoční v dňoch 1.- 3. 6. 2022 v Banskej Štiavnici.

Radi privítame medzi nami našich doktorandov, ich školiteľov, ale aj ostatných kolegov bez rozdielu veku, s ktorými sa podelíme o nové vedecké poznatky.

Prihlášku a informácie o dôležitých dátumoch nájdete na stránke: https://vedamladych.uniag.sk/home.

Ísť späť