Verejné zasadnutie AS SPU v Nitre - verejné vystúpenie kandidátov na funkciu kandidáta na rektora a voľba kandidáta na rektora

Vážení členovia Akademickej obce Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,

pozývam Vás na verejné zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre (ďalej AS SPU v Nitre), ktoré sa uskutoční dňa 30. 03. 2022 o 13.00 h v aule SPU v Nitre.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Predstavovanie kandidátov na funkciu kandidáta na rektora SPU v Nitre
  3. Diskusia
  4. Záver

Pozvánka - vystúpenie kandidátov

Po skončení verejného zasadnutia AS SPU v Nitre s rozšírenou účasťou členov akademickej obce SPU v Nitre, bude zasadnutie po 30-minútovej prestávke na dezinfekciu priestorov pokračovať s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre
  4. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre
  5. Rôzne
  6. Záver

Pozvánka - voľba kandidáta na rektora

 

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD. predsedníčka AS SPU v Nitre

 

Upozornenie: V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2022 §2 ods. 1 sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora vo všetkých priestoroch interiérov budov.

Zároveň žiadame o dodržiavanie aj ostatných aktuálne platných epidemiologických opatrení.

Vstup do auly je možný od 12:30 hod.

Radi by sme vás upozornili na možnosť sledovania predstavovania kandidátov na funkciu kandidáta na rektora dňa 30.03.2022 od 13:00 h online prostredníctvom MS Teams. Upozorňujeme, že pri sledovaní nebudete mať možnosť zapojiť sa do diskusie s kandidátmi.

Ísť späť