Verejné zhromaždenie akademickej obce FBP a voľba kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre

V posluchárni CH sa 31. mája 2022 o 13.00 h uskutoční verejné zhromaždenie akademickej obce Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Program

  1. Otvorenie
  2. Predstavovanie kandidátov na kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre – kandidáti na základe vylosovaného poradia predstavia Programové tézy rozvoja FBP SPU v Nitre na obdobie rokov 2023 – 2027
  3. Diskusia k predneseným programovým tézam jednotlivých kandidátov
  4. Ukončenie verejného zhromaždenia akademickej obce FBP SPU

Zasadnutie Akademického senátu FBP SPU v Nitre a voľba kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 – 2027sa uskutoční bezprostredne po ukončení verejného zhromaždenia akademickej obce FBP SPU v Nitre.

Ísť späť