Verejné zhromaždenie akademickej obce TF a voľba kandidáta na dekana TF SPU v Nitre

V posluchárni CH sa 1. 6. 2022 o 10.00 h uskutoční zhromaždenie akademickej obce zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Predstavovanie kandidátov na dekana TF. Kandidáti na základe vylosovaného poradia predstavia
  3. Programové tézy rozvoja Technickej fakulty SPU v Nitre na obdobie rokov 2022 - 2026.
  4. Diskusia k predneseným programovým tézam jednotlivých kandidátov
  5. Ukončenie zhromaždenia akademickej obce.

Zasadnutie Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre a voľba kandidáta na dekana Technickej fakulty SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022 - 2026 sa uskutoční bezprostredne po ukončení zhromaždenia akademickej obce.

Ísť späť