Voľba kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre

Akademický senát Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre vyhlásil voľby kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 – 2027 na deň 8. 6. 2022. V prípade nezvolenia kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje AS FAPZ SPU v Nitre nové voľby kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na deň 22. 6. 2022.

Ísť späť