Voľné pracovné pozície v medzinárodnom výskumnom projekte IN-HABIT

Výskumný tím SPU v Nitre, zodpovedný za implementáciu projektu IN-HABIT (Inkluzívne zdravie a well-being v malých a stredne veľkých mestách), riešeného v rámci programu Horizont 2020 v období september 2020 – august 2025 uvíta ďalších dvoch spoluriešiteľov na obsadenie pracovných pozícií:

  • komunitný aktivátor – výskumný pracovník (info)
  • výskumný pracovník (info)

Viac informácií o projekte

Uzávierka podávania žiadostí je predĺžená do 9. septembra 2022 a pohovory budú prebiehať v období od 12. do 16. septembra 2022.

Nových kolegov by sme chceli privítať najneskôr 1. októbra 2022.

Ísť späť