INVEST: Vytváranie kultúry inovácií pre budúce vzdelávanie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ako jediná univerzita na Slovensku koordinuje alianciu európskych univerzít INVEST, ktorej cieľom je vytvoriť spoločnú modernú nadnárodnú univerzitu poskytujúcu inovatívne vzdelávanie na všetkých stupňoch štúdia.

Aliancia Európskych univerzít INVEST združuje päť európskych univerzít, kde partnerskými univerzitami sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovenská republika), University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv (Bulharsko), University of Thessaly, Volos (Grécko), Karelia University of Applied Sciences, Joensuu (Fínsko) a Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, Leeuwarden (Holandsko).

Hlavnou myšlienkou aliancie INVEST je posilňovanie prepojenia medzi výučbou, výskumom a inováciami. Cieľom je transfer vedomostí, podpora mobility a zvyšovanie vysokej kvality a excelentnosti vo vzdelávaní a výskume prostredníctvom zdieľania rozsiahlych skúsenosti pri implementácií iniciatívy Európskej komisie - Európska iniciatíva vysokých škôl. Spoločný profil medzinárodných inštitúcií je predpokladom na vytvorenie univerzít budúcnosti, ktoré presadzujú európske hodnoty a identitu a spôsobujú revolúciu v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Prečítajte si viac v našom prvom newsletteri!

Ísť späť