Výzva na podávanie návrhov projektov na športové, kultúrne a záujmové aktivity študentov SPU v Nitre

Rektorka SPU v Nitre v súlade so „zásadami rozdelenia dotácie na organizačnú podporu športových, kultúrnych a záujmových činností študentov SPU v Nitre“ vyhlasuje výzvu na podávanie projektových žiadostí na poskytnutie dotácie na podporu športových, kultúrnych a záujmových činností študentov SPU v Nitre.

V aktuálnej výzve budú prioritne podporované projekty a podujatia pre študentov zamerané na 70. výročie SPU v Nitre.

Uzávierka podávania žiadostí: 30. marca 2022 do 15.00.

Zverejnenie rozhodnutia o úspešnosti žiadostí na webovom sídle SPU: najneskôr 22. apríla 2022 do 15.00 h na internetovej stránke univerzity v časti „OZNAMY“.

Projekty je potrebné posielať len elektronicky vo formáte „MS word“ na e-mail: ivan.takac@uniag.sk

doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.
prorektor pre komunikáciu a prax
tel.: +421 37 641 5556
fax.: +421 37 641 5554
 
 

Výzva na podávanie návrhov projektov

Zásady rozdelenia dotácie na organizačnú podporu športových aktivít, kultúrne aktivity a záujmovú činnosť študentov SPU v Nitre

(akademické súbory SPU v Nitre, športové kluby SPU v Nitre, občianske združenia a spolky pôsobiace na SPU v Nitre v oblasti športu, kultúry a záujmovej a voľnočasovej činnosti)
 
(neformálne skupiny študentov SPU v Nitre)

Ísť späť