Výzva na podporu agrárnej vedy a výskumu pre rok 2023 spustená

Máte v pláne organizovať v roku 2023 konferenciu alebo workshop o najnovších výskumných otázkach v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, rybného hospodárstva alebo lesov? Chcete skvalitniť váš výskumný projekt a spolupracovať s výskumníkmi v zahraničí?

Kooperatívny výskumný program OECD pre udržateľné poľnohospodárske a potravinové systémy (Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems) spustil výzvu na žiadosti o financovanie v roku 2023. Program CRP je jedinečným nástrojom OECD, ktorý prispieva ku skvalitneniu poľnohospodárskej vedy a výskumu a k podpore medzinárodnej vedeckej mobility.

Ako to funguje

  • Cez štipendiá: CRP financuje krátkodobé výskumné projekty pre jednotlivých vedcov.
  • Cez konferencie: CRP sponzoruje medzinárodné konferencie a workshopy s cieľom pomôcť informovať tvorcov politík, súkromný a akademický sektor o inovatívnom výskume.

Obe na témy:

1) Riadenie prírodného kapitálu,

2) Posilnenie odolnosti voči viacnásobným rizikám v prepojenom svete,

3) Transformačné technológie a inovácie.

Termín prihlasovania: do 10. septembra 2022.

Viac informácií o programe nájdete na https://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/

Ísť späť