Zasadnutie akademickej obce FEM a voľby kandidáta na dekana FEM SPU v Nitre

V prednáškovej miestnosti S sa 21. júna 2022 o 13.00 h uskutoční zasadnutie akademickej obce Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, na ktorom sa predstavia jednotliví kandidáti na dekana FEM SPU v Nitre.

Bezprostredne po ukončení zasadnutia AO FEM SPU v Nitre sa uskutoční zasadnutie AS FEM SPU, ktorého jediným hlavným bodom bude voľba kandidáta na dekana FEM SPU v Nitre.

Ísť späť