Zasadnutie Správnej rady SPU v Nitre

Zasadnutie Správnej rady SPU v Nitre sa uskutoční dňa 11. 5. 2022 (streda) od 10.00 h prezenčne v zasadacej miestnosti Rektorátu SPU na prízemí pod aulou.

Program:

  • Otvorenie a kontrola uznesení
  • Výročná správa o hospodárení SPU v Nitre za rok 2021
  • Rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2022
  • Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2022
  • Rôzne

Ísť späť