Zasadnutie Správnej rady SPU v Nitre

Dňa 20. júla 2022 o 9.00 h sa v zasadacej miestnosti Rektorátu SPU na prízemí uskutoční zasadnutie Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Zasadnutie sa bude konať kombinovanou formou.

Ísť späť