Zasadnutie Správnej rady SPU v Nitre

Dňa 21. apríla 2022 o 13.00 h sa v zasadacej miestnosti Rektorátu SPU na 1. poschodí uskutoční zasadnutie Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Zasadnutie sa bude konať prezenčnou a súčasne aj online formou.

Ísť späť