Zasadnutie Vedeckej rady SPU v Nitre

Dňa 21. apríla 2022 o 9.00 h sa v zasadacej miestnosti Rektorátu SPU na prízemí pod aulou uskutoční zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Zasadnutie sa bude konať prezenčnou a súčasne aj online formou.

Ísť späť