PO MOBILITE

Po návrate z mobility je v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium potrebné do 30 dní predložiť do KZVaMP nasledovné dokumenty:

  • CERTIFIKÁT alebo potvrdenú čast ZMLUVY O ŠTÚDIU - PO MOBILITE z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí, začiatok a koniec študijného pobytu
  • absolvovať ONLINE OLS jazykové pretestovanie (platí len pri používaní jazykov anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, holandský, španielsky, poľský, čecký, dánsky, grécky, portugalský, švédsky) 
  • TRANSCRIPT OF RECORDS - zoznam absolvovaných predmetov a dosiahnuté študijné výsledky, zhodný s predmetmi uvedenými v ZMLUVE O ŠTÚDIU 
  • ONLINE správu študenta o študijnom pobyte (obdržíte notifikačný email spolu s inštrukciami)
  • poistnú kartičku