PO MOBILITE

Po návrate z mobility je v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium potrebné do 30 dní predložiť alebo poslať emailom do KZVaMP nasledovné dokumenty:

  • CERTIFIKÁT alebo potvrdenú čast ZMLUVY O ŠTÚDIU - PO MOBILITE z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí, začiatok a koniec študijného pobytu
  • TRANSCRIPT OF RECORDS - zoznam absolvovaných predmetov a dosiahnuté študijné výsledky, zhodný s predmetmi uvedenými v ZMLUVE O ŠTÚDIU 
  • ONLINE správu študenta o študijnom pobyte (študent obdržíte notifikačný email spolu s inštrukciami pre vyplnenie správy)
  • poistnú kartičku, ak mu bola vydaná fyzicky (zvyčajne študenti dostanú číslo poistnej zmluvy emailom pred odchodom na mobilitu)