PO REALIZÁCII MOBILITY 

  • do 14 dní od ukončenia mobility je potrebné doručiť do KZVaMVP potvrdenie o stáži/traineeship certificate. Dátum začiatku a ukončenia stáže musí byť zhodný s dátumami Erasmus+ mobility uvedenými v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku.
  • študent/absolvent je povinný absolvovať on-line jazykový test.