PO UKONČENÍ MOBILITY:

 

1. Po návrate z mobility je účastník v súlade s podpísanou Dohodou o grante na mobilitu zamestnancov povinný predložiť do KZVaMVP (Mgr. M.Baková):

  • certifikát o absolvovaní mobility vydaný prijímajúcou inštitúciou. Na certifikáte  musí byť uvedené meno účastníka, účel aktivity a skutočný dátum začiatku a konca mobility,
  • poistnú kartičku
  • doklady o cestovnom

2. Účastník je povinný vyplniť on-line správu cez EU Survey (výzva bude automaticky zaslaná na e-mailovú adresu účastníka uvedenú v Dohode).

3. Účastník je povinný riadiť sa Dohodou o grante na mobilitu zamestnancov, ktorá je podpísaná medzi ním a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre pred nástupom na mobilitu.

 

Kontakt:

Mgr. Mária Baková, maria.bakova@uniag.sk, kl. 5550