Pri vypĺňaní prihlášky na zamestnaneckú mobilitu (školenie) postupujete nasledovne:

 

1. krok: REGISTRÁCIA NA PORTÁLI www.studyabroad.sk

Záujemca o mobilitu (prednáškový pobyt / školenie) sa zaregistruje na stránke www.studyabroad.sk. Registrovať sa môžete kliknutím na „Registrácia“ v pravom hornom rohu.

Po registrácii Vám príde na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli potvrdenie o registrácii a aktivačný link. Kliknutím na aktivačný link si aktivujete Vaše konto a následne sa môžete na www.studyabroad.sk prihlásiť. Po prihlásení do aplikácie je najprv potrebné vyplniť osobné údaje. Nasledujúce údaje označené hviezdičkou sú povinné:

- pozícia (študent, učiteľ alebo pracovník)

- škola (SPU v Nitre)

- dátum narodenia, miesto narodenie, pohlavie, materinský jazyk

- súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnené údaje je potrebné uložiť kliknutím na „Uložiť“. Následne môžete prejsť ku kroku 2. Založenie prihlášky.

 

2. krok: ZALOŽENIE PRIHLÁŠKY

Po prihlásení na portál www.studyabroad.sk máte možnosť vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v ľavej hornej časti portálu v menu „Uchádzač“. Zobrazia sa Vám aj termíny podávania prihlášok. Po skončení termínu už prihlášku nie je možné založiť.

Vyberiete typ mobility, o ktorý máte záujem – prednáškový pobyt (výučba) alebo školenie, a kliknete na „Založiť“.

 

3. krok: VYPLNENIE PRIHLÁŠKY (školenie)

Založením prihlášky sa zobrazí zoznam dokumentov, ktoré je potrebné nahrať k prihláseniu sa na mobilitu: prihláška, Mobility Agreement/Program mobility, súhlas so spracovaním osobných údajov a životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku. V prvom políčku "Prihláška na školenie" kliknete na „Vyplniť“

Vo formulári, ktorý sa Vám zobrazí, je potrebné v jednotlivých častiach vyplniť nasledovné údaje:

Časť ŽIADATEĽ

- prosím vyplňte políčka: pracovná kategória na domácej inštitúcii, počet rokov praxe, katedra

- ostatné políčka (pracovisko, jazykové kompetencie) vypĺňať nemusíte

 

Časť ADRESA TRVALÉHO POBYTU

- prosím vyplňte políčka: ulica, mesto, PSČ

 

Časť HOSTITEĽSKÁ INŠTITÚCIA

- zvoľte typ organizácie: škola alebo firma

- v prípade ŠKOLY si vyberiete inštitúcii zo zoznamu; ak sa škola v zozname nenachádza, označíte políčko "zaškrtnite, ak ste nenašli požadovanú inštitúciu" (následne vyplníte názov univerzity, krajinu, jazyk školenia a druh aktivity /školenie")

- ostatné údaje (Erasmus ID kód, kontaktná osoba, e-mail kontaktnej osoby) vypĺňať nemusíte

- v prípade FIRMY vyplníte políčka: názov prijímajúceho podniku, krajina, jazyk školenia, druh aktivity

- ostatné údaje (webová stránka podniku, kontaktná osoba, e-mail kontaktnej osoby) vypĺňať nemusíte

 

 

Časť DĹŽKA MOBILITY

* mobility budú schválené v nasledovnej dĺžke: výučba 4 dni, školenie 3 dni

* predpokladaný termín realizácie mobility je od októbra 2022 do konca septembra 2023

- systém automaticky vyráta počet dní mobility

- následne označíte, či je to Vaša prvá mobilita v rámci programu alebo nie

 

Časť PLÁN MOBILITY

- prosím vyplňte: počet predchádzajúcich Erasmus+ mobilít

 

Časť PREDPOKLADANÉ VÝDAVKY A ICH FINANČNÉ POKRYTIE

- túto časť prosím nevypĺňajte

 

Skontrolujte prosím všetky údaje, ktoré ste vyplnili a kliknite na „Nahrať“. Formulár je možné dodatočné upravovať. Môžete prejsť k ďalšiemu kroku – nahratiu povinných príloh.

 

4. krok: VLOŽENIE PRÍLOH V ELEKTRONICKEJ PODOBE

Pre prihlásenie na zamestnaneckú mobilitu je potrebné nahrať nasledovné prílohy:

1. Mobility Agreement (EN), alebo Program mobility (SK) - povinná príloha

     - vzory je možné stiahnuť kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť predlohu“

     - v prípade mobility do ČR vyplníte dokument Program mobility (SK)

     - v prípade mobility do ostatných krajín vyplníte dokument Mobility Agreement  (EN) v anglickom jazyku

     - dokument podpisuje uchádzač o mobilitu a jeho nadriadený

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov – povinná príloha

3. Životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku – povinná príloha

     - v prípade mobility do ČR nahráte CV v slovenskom jazyku

     - v prípade mobility do ostatných krajín nahráte CV v anglickom jazyku

 

5. krok: ODOSLANIE PRIHLÁŠKY SPOLU S PRÍLOHAMI

Po vyplnení Prihlášky a vložení všetkých povinných príloh treba prihlášku odoslať kliknutím na tlačidlo „Odoslať“, ktoré sa nachádza vpravo hore. Stav prihlášky sa zmení z “Nová” na “Odoslaná”. Prihlášku (prvý 1-stranový dokument pdf) nie je potrebné podpisovať. Pokiaľ prihláška vyhovuje kritériám pre mobility zamestnancov, stav prihlášky sa zmení na „Akceptovaná“ a prejde do ďalšieho kroku, ktorým je výberové konanie. V prípade, ak prihláška nespĺňa určite kritériá, bude Vám zaslaná späť na prepracovanie, resp. doplnenie potrebných údajov/informácií.

 

Prihlášku a ostatné dokumenty nahrávate iba v systéme. Tlačenú verziu nie je potrebné doručiť do KZVaMVP.

 

Manuál k online prihlasovaniu cez STUDY ABROAD: https://studyabroad.sk/manual/manual-studab-ucit-prac.pdf.