Pri vypĺňaní prihlášky na zamestnaneckú mobilitu (výučba) postupujete nasledovne:

 

- vyplňte zverejnený formulár Forms: https://forms.office.com/e/ZHiMPptYem

- priložte vyplnený Program mobility - výučba / Mobility agreement teaching

- odošlite formulár